Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Трефологион. Март - май.

  • Дата: 1638