Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Ф.427 оп.1 №241. Книга поведения учеников семинарии по 3-м отделениям за 1824 г.

  • Рубрика: Правление
  • Дата: 1824 г.